Pre všetky typy kurzov

deti aj dospelí

Pre všetky stupne

aj úplní začiatočníci

Neučte sa celé roky hovoriť anglicky – hovorte anglicky už na 1. hodine! S kvalifikovaným zahraničným lektorom, modernými učebnicami a novou Lingua metódou je to EASY! Vytvorili sme vám anglické mikro-prostredie, akoby ste študovali v Londýne či New Yorku.Zahraničná tlač, BBC news, filmy, podcasty na rôzne témy, športové a kultúrne podujatia s Američanmi – to všetko získate navyše a ZDARMA ako študent Lingua.

Zľavy až do 10%

rodinné, vernostné
  • každý 2. rodinný príslušník v 1 skupine – zľava 10%
  • ak študujete u nás viac ako 3 roky – zľava 10%
  • ak zaplatíte naraz za oba semestre – zľava 5%
null

Kurzy pre dospelých

Štandardné jazykové popoludňajšie a večerné kurzy. Každý kurz je rozdelený na 2 semestre – zimný a letný.
null

Denné štúdium

Denné 1-ročné štúdium angličtiny, žiadne prijímacie skúšky, kvalifikovaní slovenskí, britskí, americkí a kanadskí lektori.
null

Diaľkové štúdium

Diaľkové štúdium anglického jazyka vhodné pre absolventov stredných škôl a univerzít, a pre pracovne vyťažených ľudí.
null

Kurzy pre deti

Štandardné popoludňajšie kurzy angličtiny, určené obsahom aj úrovňou pre deti a teenagerov.
null

Kurzy pre teenagerov

Popoludňajšie kurzy vhodné pre deti a teenagerov, ktorí navštevujú 2. stupeň základných škôl alebo stredné školy.
null

Firemná výučba

Výučba angličtiny v podnikových kurzoch, ktoré sú zostavené podľa potrieb nášho zákazníka.
null

Individuálna výučba

Vy si zvolíte zameranie svojho kurzu a svoje časove možnosti – my vám vyberieme lektora a určíme rozvrh.
null

Štátnice a medzinárodné skúšky

Pripravíme vás v angličtine na štátne skúšky a medzinárodné skúšky (Cambridge, TOEFL, City & Guilds).
null

Preklad a tlmočnícke služby

Preklady z angličtiny, vrátane úradných prekladov. Zabezpečujeme tiež tlmočnícke služby z a do angličtiny.

LINGUA Language School s.r.o.

null
Výučba angličtiny pod vedením výlučne zahraničných lektorov